Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie realizować swoich zobowiązań pieniężnych. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje :

  • umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest w stanie zapłacić,
  • odzyskanie należności od niewypłacalnego przez jego wierzycieli,

Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Kancelaria oferuje pomoc aby proces upadłości konsumenckiej przebiegł sprawnie i szybko.