Eksmisja

Oferta wykonania eksmisji dłużników, skierowana jest do Klientów szukających pomocy w celu odzyskania nieruchomości i lokali. Kancelaria pomoże odzyskać domy, mieszkania.W ten sposób hamując narastające zadłużenie.

Nasze doświadczenie pozwala zaproponować usługę dotyczącą  eksmisji lokali :

– objętych umową najmu,
– spółdzielczych,
– stanowiących odrębną własność.

Wykonujemy orzeczenia sądowe gdzie może zostać zrealizowana eksmisja do lokalu socjalnego jaki i eksmisja do lokalu tymczasowego / pomieszczenia tymczasowego.

Jasna, czytelna umowa określa warunki współpracy dotyczące przygotowania niezbędnego zaplecza oraz bezpośredniego nadzoru czynności komornika w zakresie przeprowadzenia eksmisji dłużnika.

Nasza oferta zawiera :

– kompleksowy nadzór nad wykonywaną eksmisją, prowadzącą do wydania nieruchomości przez dłużnika, opróżnienia pomieszczeń i wprowadzenia wierzyciela w stan posiadania,
– pomoc w organizacji oraz zapewnieniu pomieszczeń tymczasowych dla dłużników,
– pełną obsługę logistyczną w zakresie transportu ruchomości dłużnika,


Podstawą prawną eksmisji jest art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego . Na jego podstawie właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.