Prawo gospodarcze – oferta dla firm

Pomoc w trakcie zakładania działalności gospodarczej
  • tworzenie umowy spółki, aktów założycielskich ,
  • kompletowanie niezbędnych dokumentów do rejestracji podmiotu w KRS,
Pomoc w prowadzeniu działalności
  • tworzenie projektów uchwał związanych z funkcjonowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • oferujemy bieżącą obsługę spółek, spółdzielni mieszkaniowych,
Pomoc w dochodzeniu roszczeń
  • prowadzimy działania windykacyjne w celu dochodzenia wymagalnych i nieuregulowanych wierzytelności, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym. Wykonujemy czynności terenowe. Odzyskujemy zadłużone nieruchomości,
  • zgłaszamy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,