Pieczęć prewencyjna

Każdy chciałby aby jego kontrahent, odbiorca usług płacił rachunki w terminie. Dobrze wiemy, że nie zawsze tak się dzieje. Dlatego jeżeli chcecie Państwo skłonić swoich kontrahentów do terminowego regulowania wszystkich płatności możecie zastosować Naszą pieczęć prewencyjną. Jest to skuteczny sposób na przekonanie swoich współpracowników do terminowych wpłat. Pieczęć prewencyjna umieszczana jest na fakturach sprzedaży lub innych dokumentach księgowych z odroczonym terminem płatności. Dla odbiorcy będzie to jasny komunikat, że Państwo w sposób należyty dbacie o swoje pieniądze.