Odszkodowania

Kancelaria dochodzi roszczeń odszkodowawczych w imieniu swoich klientów którzy zostali doznali uszczerbku na zdrowiu w wypadkach od bezpośrednich sprawców wypadków oraz podmiotów zobowiązanych do naprawienia powstałej szkody najczęściej są to Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Klientami w tego typu sprawach są osoby

– które poniosły szkodę w następstwie wypadku jako pieszy, rowerzysta, pasażer,kierowca

– ucierpiały w wypadku w rolnictwie,

Podstawa prawna roszczeń opisana jest w artykułach kodeksu cywilnego :

art. 441 § 1, pokrycie wszelkich kosztów w tym leczenia,wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu

art. 444 § 2 – oznaczony jako renta dla poszkodowanego,

art. 445 k.c. , czyli zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Katalog osób które mogą starać się o odszkodowanie jest szeroki. Zadzwoń, przekonasz się.