Inne usługi

Kancelaria Kałuża i Wspólnicy dąży do przeprowadzenia negocjacji z dłużnikiem, w celu polubownego rozwiązania istniejącego sporu. Przedstawiciel firmy kontaktuje się z dłużnikiem, w celu ustalenia przyczyny zadłużenia i występuje z propozycją rozwiązania sytuacji.

Wykorzystujemy nowoczesne i niezawodne środki i metody odzyskiwania należności. Profesjonalne oprogramowanie, archiwizacja danych, komunikacja również za pomocą poczty elektronicznej – sprawia, że współpraca z nami jest wygodna i bezpieczna.

Nasza oferta obejmuje:

  • działania prewencyjne
  • działania windykacyjne
  • monitoring wierzytelności
  • wywiad gospodarczy
  • tworzenie ekspertyz prawnych
  • prowadzenie postępowań sądowych
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • prowadzenie postępowań eksmisyjnych

Tym co nas dodatkowo wyróżnia spośród wielu podobnych firm jest oferta pomocy właścicielom nieruchomości w odzyskaniu władania na nimi. Proces ten obejmuje pełną obsługę prawną zakończoną eksmisją dłużnika.